11 Kasım 2010 Perşembe

Renk Körlüğü testi

İnternet ortamında yer alan renk körlüğü testleri çok doğru neticeler veremez. Çünkü yaptığımız araştırmada internet ortamında bulunan tüm renk körlüğü testleri renk açısından çok yetersizdir. Renkler genelde çok soluk ve yanıltıcıdır. Bu sebeple sizin için en ideal olan renk körlüğü testini aktarmayı uygun bulduk.

Sağlıklı bir şekilde doğru bir sonuç elde etmek için renk körlüğü testi standart renk plakalarına sahip olmalıdır. Başka bir deyişle özel olarak sadece heidelberg matbaa makinalarında basılan testler renk körlüğü çeşidini tespit etmekte fayda sağlar. Bilgisayardan veya normal baskı kullanılarak alınan renk görme testlerine güvenmemek grekiyor.

Genellikle renk körlüğü teşhisinde kullanılan Ischihara testi hastaneler ve sağlık merkezlerinde bulunsada çoğu güneşten solmuş veya zamanla eskimiş oldukları için renk özelliklerini yitirebilmektedir.

İnternette yer alan renk körlüğü test siteleri resim boyutlarını küçülterek renk plakalarının çözünürlüklerini (piksel) düşürdükleri için renk kaybına uğramaktadır. Doğru renk kodlarına sahip olmayan renk testleri insanları yanlış yönlendirebilir. Renk körlüğü testi yapmak için bilgisayarının başına geçenler bu önemli hususa dikkat etmelidirler.

Renk körlüğü, kısmı renk körlüğü veya renk görme eksikliğini ayıran çok ince bir çizgidir. Örnek olarak renk anomalisi bulunan bir kişi uçuş teknisyeni, pilot olabilirken kısmi renk görme eksikliği veya total renk körlüğü bulunanlar hava yollarında yönetmelik gereği çalıştırılmamaktadır.

Hastane, poliklinik, doktor muayenesi her nerede olursa olsun size renk körlüğü muayenesinde gösterilen renk körlüğü testi kitabı'nın orijinal olup olmadığına emin olmalısınız. Çünkü sizde daha önce farketmiş olmalısınız ki bazı sitelerdeki testleri başarıyla okurken, bir başka sitede bulunan renk plakalarını okuyamayabilirsiniz.. Peki neden?

1- Renk çözünürlüğü yeterli değildir.
2- Kopya resim kullanımıştır.
3- Eskimiş olabilir.
4- Üzerine sürekli parmak sürüldüğü için kirlenmiş ve bu nedenle renkler birbirine girmiş olabilir.
5- Printer çıktısı olabilir. (printer çıktısı ile renk körlüğü testi kanunen yapılamaz.

Yaptığınız renk körlüğü testi sonucunda karşınızaki kişi size - sen renk körüsün derse; sakın inanmayın! Çünkü gerçek bu değil!

Renk körlüğü tanımı maalesef yanlış yapılmaktadır. Bir çok insan renk görme eksikliği olarak derecelendirmeli ve onlar için renk körü yakıştırması yapılmamalıdır. Normal şartlarda bütün renkleri ayırt edebilen bir insanın sadece Ischihara renk körlüğü test pkalalarından bir kaçını okuyamaması nedeniyle renk körü sıfatıyla değerlendirilip mesleki engellere tabii tutulması gerçekten endişe verici bir durumdur.Renk Körlüğü Sağlık Raporu

SAĞLIK KURULLARINCA VERİLECEK GEMİ ADAMLARI SAĞLIK APORLARININ DÜZENLENMESİNE ESAS OLAN SAĞLIK MUAYENESİNDE GEMİADAMI ADAYLARI VE GEMİ ADAMLARINDA ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE İLİŞKİN ESASLAR NELERDİR?
GÖZ MUAYENESİ
Görme Kapasitesi Uzak Görme:Göz muayenesi açısından gemiadamlarının  uzak görmede hizmet içi standartları (İki göz görme toplamı en az);
 GüverteMakine Yardımcı Sınıf Yat Sınıfı Balıkçı Sınıfı
 Tashihli     16/20      11/20       11/20     16/20     16/20
 Tashihsiz     16/20      11/20       11/20     16/20     16/20
Yardımcı sınıftan güverte yardımcı zabitleri güverte sınıfı gibi değerlendirilmektedir.
Yakın Görme :Tashihli veya tashihsiz yakın görme  tam olmalıdır.
Renk Görme : Renk duyusu ölçme muayeneleri Anamalaskop, İschiara testi, renkli yün yumaklar veya renkli fener testleri ile yapılır. Bu testlerde renkleri ayırt edemeyenler mutlak renk körü kabul edilir. Mutlak renk körlüğü olan kişilere; yardımcı sınıfta aşçı, berber, kamarot, bilim adamı ve gemi katibi hariç tutulmak üzere  “Gemiadamı  Sağlık Raporları” verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.
 Başarısız Güverte  Makine Yardımcı Sınıf Yat Sınıfı  Balıkçı Sınıfı
 İschiara Red Red Onay Red Red
 Renk Yumağı Red Red Red Red Red

Görme Düzeltmesi Tüm sınıflar İçin!

1-Gözlükle yada lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak gemide görev başında iken, gemi- adamı gözlüğünü takmak zorundadır.
2-Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak gemide görev başında iken,  gemi adamı kontakt lenslerini takmak zorundadır.
3-Görevlerini yerine getirmek için gözlük kullananlar; gözlüklerinin bir yedeğini, kontakt lens kullanması gerekenler ise yeterli sayıda yedeğini gemide kolayca erişilebilir bir yerde bulunduracaklardır. İstenilen standartların karşılanması için görme aletleri kullanma gereksinimi düzenlenen her belgeye ve uygunluk onayı üzerine kayıt edilecektir.

Görme Alanı
Rutin olmamakla birlikte glokom, retina ve görme yolları hastalıklarından şüphelenildiğinde değerlendirilebilir.
1- Santral skotom olmamalıdır.
2- Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır.
b) Derinlik Duyusu
Normal olmalıdır.

Ptozis-Hemiptosiz
1-Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde kalıcı olan ve tedavi edilemeyen tam ptozisi olanlara Gemi adamları Sağlık Raporları” verilmez; gemi adamı olarak çalışanların  denizde çalışmalarına müsaade edilmez.
2-Ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemiptozisi olanlarda, üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor fakat pupilla alanını engellemiyorsa  “Gemi adamları Sağlık Raporları” verilir.

Diplopi ve Paralitik Şaşılığı Olanlara (Kalıcı olan ve tedavi edilemeyenler)  Görme dereceleri ne olursa olsun “Gemi adamları Sağlık Raporları” verilmez; gemi adamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Ancak geçici çift görmesi olan yada prizma ile tedavi olabilecek olanlar bu aşamaları geçirdikten sonra görevlerini yapabilirler. Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri göz muayenesinin uzak görme tablosundaki  şartlara  uygun olanlara “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilebilir.

Afaki, Psödöfaki
Bilateral ve unilateral afaklara görme derecelerine bakılmaksızın makine ve yardımcı sınıf dışında “Gemi adamı Sağlık  Raporları” verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Bilateral veya unilateral psödofaklar tashihli veya tashihsiz uzak görme tablosundaki  değerlere ve diğer maddelerdeki şartlara da  uygun olması koşuluyla “Gemi adamı Sağlık Raporu” alabilirler.

Progresif  Hastalıklar
Görmeyi zamanla azaltabilecek (makula  dejenerasyonu, retinopatiler gibi) hastalıklarda görme durumu uzak görme tablosundaki şartlara  uysa dahi “Gemi adamları Sağlık Raporları” verilmez. Tedavisiz olan, sabit veya ilerleyen göz hastalıkları mevcut işlere de “Gemi adamları Sağlık Raporları” verilmez. Denizde çalışmalarına müsaade edilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Ancak tedavisi mümkün hastalıklar (katarakt vb) uzak görme ve yakın görmesi şartlara uygun ise kontakt lens  takip edilmesi şartıyla “Gemi adamları Sağlık Raporları” verilir ve çalışmalarına müsaade edilir. Bu hastalarda muayenelerin tekrarı ve sıklığı ise uzman tabip tarafından  belirlenir.

Gece Körlüğü
Gece körlüğü olan kişilere “Gemi adamları Sağlık Raporları” verilmez; gemi adamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Gece körlüğünden şüphelenilen kişilere “Karanlık Adaptasyon Testi-Mezoptometre” uygulanır.

Renk Körlüğü konusunda soru ve sorunlarınız için, Ehliyet veya Gemi Adamı belgesi, Askeri liseler, özel güvenlik ve Polis Okulları istenen sağlık raporları konusunda tecrübelerimizden faydalanmak için bizden destek alabilirsiniz. Renk körlüğü lensi kromojen lens ile ilgili olarak müşteri servisimizden bilgi alabilirsiniz.
Lensdünyası:(0212) 570 80 13/14 Gsm:0541 466 53 38

Çocuklarda Renk Körlüğü

Çocuklar normal renk körlüğü testlerini anlayamazlar!Çünkü renk körlüğü testleri genelde sayılar üzerine yapılmıştır. Renk körlüğü testi farklı renkler içinde farklı yazılar yada rakamlar üzerine tasarlanmıştır.Okul öncesi bir çocuğun renk körü olup olmadığını anlayabilmek için farklı görsellere ve farklı resimlere ihtiyaç bulunmaktadır. Genellikle ailleler çocuklarının renk körü olduklarını farketmezler. Şu anda doktorlarda veya hastanelerde bulunan renk körlüğü test kataloglarının hepsi yetişkin insanlar için tasarlanmıştır. Aşağıda bulunan resmi çocuk renk körlerinin aileler için farkedilmesini sağlayacak bir şekilde hazırladık.

Renk Körlüğü Nedir? Kromajen lensler ve Renk körleri

Renk körlüğü nedir?
Renk eksikliği ayrıca renk körlüğü olarak bilinen ve kişinin kırmızı,yeşil veya mavi ana renkleri ayırt edemediği optik bir durumdur. Renk eksiklikleri deaturans eksikliği (yeşil) Protans eksikliği (kırmızı), Tritans eksikliği (mavi) olarak gruplanır. Renk körü olan kişi bu renkleri ayıt edemez durumdadır. Renk körlüğü kalıtsal hastalıklara bir örnek teşkil etmektedir. Kalıtsal hastalıkların tamamı kromozomların üzerinde bulunan genlerle aktarılmaktadır. Renk körlüğü hem erkeklerde hemde kadınlarda görülebilir. Kız çocuklarının renk körü olabilmesi için hem anneden hemde babadan renk körlüğü genlerini alması gerekmektedir. Ancak erkek çocuklar babadan Y kromozon' unu, anneden ise X kromozonunu aldıkları için bu hastalık genini sadece anneden almaktadırlar.

Kadınlarda taşıyıcı olma ihtimali vardır ama, erkekler taşıyıcı olamazlar.Bu nedenle renk körlüğüne erkeklerde daha sık rastlanmaktadır.

Renk körlüğü Çeşitleri Nelerdir? Renk körlüğü hastalığı tam renk körlüğü ve kısmi renk körlüğü olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Renk körlüğü kalıtsal nedenlerden dolayı ortaya çıkmkatadır. Çocukluk veya ergenlik çağında başlar ve ilerleyebilir. Renk körlüğünün ortaya çıkmasındaki diğer etken kalıcı beyin hasarları yada retina hasarlarıdır. Ayrıca çocukluk çağında maruz kalınan Yüksek ultraviyole ışınlar kalıcı olarak renk körlüğü yapabilmektedir. Dünyada en çok görülen renk körlüğü sebebi çocuklukta alınan yüksek ultraviyole ışınlardır. Renk körlüğü kırmızı-yeşil veya mavi sarı renk eksik görme veya renk algılayamama olarak belirlenir.

Çocuklarda Renk Körlüğü; Özellikle 3 ve 6 yaş aralığı çocuklarda pediatrik renk görme testi mutlaka yapılmalıdır.

Renk körlüğü hastalığında kromojen lens, kullanılması  sayesinde renk körü hastalarının renkleri görerek ayırt edebilmesini sağlayan bir kontakt lens çeşididir. Kromojen lensin üzerinde bulunan haploskopik filtreler sayesinde kişi göremediği yada ayırt etmekte zorlandığı tüm renkleri tanımlayabilmektedir. Kromojen lensler çeşitli tiplerde ve farklı renklerde yapılarak hastanın renk görme konusundaki sıkıntı giderilmiş olur. Kromojen lens fiyatları adet olarak 500 tl ile 650 tl arasında satılmaktadır.

Renk Körlüğü hastalarının yaşadığı sorunlar!

Renk Körlüğü Hastaları Hakkında

Renk körlüğü hastaları renkleri ayırt etmedeki güçlükleri durumundan dolayı sorun yaşarlar..

Genellikle renk körlüğü hastaları okuma ve yazmada da problem yaşarlar. Belki hasta farkında değildir ancak okuma ve yazması anormal olabilir, genellikle satırları atlayabilir ve bu sebeple öğrenme güçlüğü çekebilirler, çünkü bu sorun beyne giden bilgi hızını azaltır. Gözle beyin arasında doğru iletişim kuramazlar, bir faks cihazını düşünecek olursak neticede görsel olarak sürekli siyah ve eksik veri iletir.

Chromagen (Kromojen) lens veya gözlükler algıyı değiştirerek renklerin ayırt edilmesini, okuma yeteneğini, yazma yeteneğini geliştirerek senkronizasyonu sağlar ve bilgi hızını değiştirir. Özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan küçük çocuklarda atlanmaması gereken bir durumdur. Renk körlüğü hastaları kırmızı, mavi, yeşil renkleri ayırt etmede sorun yaşarlar, bazı kaynaklarda ki gibi dünyayı siyah beyaz gören renk körlüğü vakaları yok denecek kadar azdır. Örneğin renk körü hastaları kırmızı bir domates çorbasını sadece kahverengi olarak görebilirler.

Renk Körleri genel olarak  işe başlama durumu için istenen, sağlık raporlarında kusurlu olarak algılanmaktadır. Başka bir kusurları olmamasına rağmen sağlık raporundan geçerken önlerine koyulan renk körlüğü testi veya kırmızı, mavi, ve yeşil yün yumaklarının arasında umutlarını yitirmektedirler.

Makina Mühendisliğini bölümünü yüksek bir derece ile bitiren bir gencin gemicilik işletmelerine müracaatı kabul edilip son aşamada sağlık kontrolünde sadece renk körü olması sebebiyle uygunsuzdur raporu alması kabul edilemez bir durumdur.

Çünkü renk körü olan kişiler özel gözlük veya kontakt lenslerle renk körlüğü kusurlarını giderebilirler. Renk Körlüğünün şu an itibarı ile tedavisi mümkün değildir. Ancak kullanacakları Kontakt lens veya gözlük renk körü hastasının yaşam standartları geri vermektedir.

Kromojen renk körlüğü lensleri kişilerin hayat standardını geri kazandırır. Kromojen lensleri kullandığınız sürece meslek hayatınızı yapmanıza engel olan tüm etkenler ortadan kalkmaktadır.

Kromojen lensler,Kromajen lens fiyatları (Chromagen lens Fiyatları)

Yukarıdaki resimde kromojen lens kullanan bir renk körünün renk algısının nasıl değiştiğini anlatmaktadır.Renk körlüğü hastası tarafından tanımlanamayan trafik ışıkları kromojen lens kullanılması ile birlikte lens yüzeyindeki haploskopik filtre boya sayesinde hastanın renkleri algılamasında fayda sağlamaktadır. Örnek olarak verilen resim kırmızı yeşil renk körlüğü hastası olan bir insanın Kırmızı veya kırmızı tonlarında bir kromojen lens kullanımındaki gelişen renk algısı anlatılmaya çalışılmıştır. Renk körleri hastaları için kromojen lens, kısmi  renk körlüğü hastalarının Kromojen lens kullanmaları ile birlikte Ehliyet ,sürücü belgesi, gemi adamlığı vs mesleki faaliyetlerini renk körü olmayan kişiler gibi yapabileceklerinin ispatıdır
Renk Körlüğü Kromojen lens Fiyatları 500 ile 650 tl arasındadır. Renk körlüğü lensleri 1 yada 1 .5 yıl kadar kullanılabilmektedir.
Renk körlüğü kromojen lenslerin bakım prosedürleri yumuşak lensler ile tamamen aynıdır.Kromojen lenslerin temizlik ve bakımında yumuşak lens solüsyonlarını kullanabilirsiniz

Renk körlüğü ve Kromojen lensler (chromagen lens)

Renk Körleri genel olarak işe başlama durumu için istenen, sağlık raporlarında kusurlu olarak algılanmaktadır. Başka bir kusurları olmamasına rağmen sağlık raporundan geçerken önlerine koyulan renk körlüğü testi veya kırmızı,mavi, ve yeşil yün yumaklarının arasında umutlarını yitirmektedirler.Makina Mühendisliğini bölümünü yüksek bir derece ile bitiren bir gencin gemicilik işletmelerine müracaatı kabul edilip son aşamada sağlık kontrolünde sadece renk körü olması sebebiyle uygunsuzdur raporu alması kabul edilemez bir durumdur.

Çünkü renk körü olan kişiler özel gözlük veya kontaktlenslerle renk körlüğü kusurlarını giderebilirler.Renk Körlüğünün şu an itibarı ile tedavisi mümkün değildir.Ancak kullanacakları Kontakt lens veya gözlük renk körü hastasının yaşam standartları geri vermektedir.

Kromojen renk körlüğü lensleri kişilerin hayat standardını geri kazandırır.Kromojen lensleri kullandığınız sürece meslek hayatınızı yapmanıza engel olan tüm etkenler ortadan kalkmaktadır.

Renk Körlüğü lenslerinin işlevi nedir?
Her bir veya her iki gözde olan renk algılama ve renk ayrımını gözün içine giden dalga boyunu değiştirerek sağlamaktadır. chromagen, renk görme bozukluğuna sahip ve okuma zorlukları çeken hastalara yardımcı olmak üzere geliştirilmiş kontakt lens ve camlardır.(Chromagen) kromojen haploskopik filtreler,(algıyı arttırmak amacı ile kullanılan mercek), Yardımıyla hastaya şifa olunur.Renk körlüğü lensleri Chromagen ,kromojen lensler Renk eksikliği ve öğrenme becerisi bozukluğu olan disleksi dahil hastalara yardımcı olmak için geliştirilmiş Eşiz bir üründür.

Kromojen lensin faydaları nelerdir?

Kromojen lens,renkleri ayırt etmeye yardımcı olurlar,
Kromojen lens,okuma güçlüğünü ortadan kaldırabilirler
Kromojen lens,Öğrenmeyi kolaylaştırırlar,
Kromojen lens,nesneleri daha net ve parlak görmeye yardımcı olurlar,
Kromojen lens,mesleki engelleri ortadan kaldırabilirler,kimyager,mühendis,vs
Kromojen lens,kişinin kendine olan güvenini arttırmaktadır.

Kromojen renk körlüğü lensleri, batıda ilkokul seviyesinde bulunan çocuklara uygulanmaktadır.Bu şekilde çocukların renk körlüğüne bağlı öğrenme zorlukları ve problemleri ortadan kalkmaktadır.Genelde anne yada babalar çocuklarının renk körü olduğunun farkına varamazlar,bu şekilde çocuk renk körlüğünden doğan okuma güçlüğü sebebi ile geç öğrenir ve öğrenmede zorluk yaşarlar.Bazı çocukların geç öğrenme veya geç okumasının sebebi renk körlüğü olabilir.Batıda ilk okul seviyesinde pediatrik renk körlüğü testleri yapılmaktadır.Ancak bu konuda ülkemizde bilgi eksikliği bulunmaktadır.Batıda eğitimi süresinde kromojen lens kullanan çocukların sayısı dikkat çekicidir.


Üstteki tabloda kısmi olarak kırmızı yeşil renk körü hastasının gökkuşağı renklerini algılayışını anlatmaya çalıştık.Sağlıklı bir kişinin renk algısı tam olduğunda gökkuşağı renkleri eksiksiz algılar ve tanımlar bu tabloda normal görüş olarak adlandırıldı.İkinci kısımda renk körü renkleri eksik algılamakta ve tanımlayamamaktadır.Renk körü hastası Kromojen lensleri kullandıı zaman renk algısı ve renk tanımlayışı gelişmektedir.Tabloda yer alan Kromojen bölgesi bunu ifade etmektedir.